ISLAM

Mengenal lebih dalam tentang Islam

Jangan bosan ya sering-sering mampir

zwani.com myspace graphic comments

DZIKIR

Assalamualaikum sobat muslim....kali ini lagi-lagi kita membahas tentang Dzikir.
Dzikir ialah menyebut (nama) Allah dengan membaca tasbih, tahlil, tahmid daln lain-lain sebagainya.
Al-HAfizh Ibn HAjar menerangkan bahwa dzikir adalah segala lafazh (ucapan) yang membacanya disukai umat untuk menghasilkan jalan mengingat Allah Ta'ala, seperti lafazh al-BAqiyah ash-Shalihat, yaitu: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha allallah wallah akbar. Lalu dihubungkan dengan hauqalah, basmalah, tasmiyah, hasbalah, atau istigfar, kemudian di sambungkan pula dengan doa-doa yang ma'tsur.

Ada pula yang memaknai dzikir sebagai semua tindak ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga perkumpulan-perkumpulan (majilis-majilis) yang diadakan untuk membicarakan soal-soal agama, bisa disebut Majilis Dzikir. 'Atha menjelaskan,"Majilis-majilis yang dibentuk untuk membicarakan soal halal dan haram bisa disebut majilis dzikir (majilis menyebut Allah), karena hal itu dapat mengubah keadaan dari lalai (lengah) menjadi insaf (sadar)."

0 komentar:

Posting Komentar