ISLAM

Mengenal lebih dalam tentang Islam

Jangan bosan ya sering-sering mampir

zwani.com myspace graphic comments

PERMULAAN DIDIRIKAN SHALAT BERJAMA'AH

Assalamualaikum sobat Muslim...dalam shalat Wajib agar pahala kita lemih banyak ialah dengan cara shalat Berjamaah...tetapi sebaiknya kita lebih tau dengan jelas bagaimana permulaan didirikannya shalat berjamaah.
Nabi saw.memulai shalat berjamaah dengan cara terang-terangan dan terus menerus setelah Hijrah ke Madinah. Ketika masih di Makkah, beliau tidak menderikan shalat berjamaah di masjid tetapi di rumah-rumah, karena awktu itu para sahabat Nabi masih lemah. Kadang-kadang shalat berjamaah diadakan di rumah Sayyidina'Ali r.a., dan kadang-kadang di rumah Siti Khadijah r.a. Apabila Nabi saw. melaksanakan shalat bersama sahabat di luar rumah, dilakukannya di tempat-tempat yang sunyi-sepi, begitu pua jika para sahabat berjamaah di luar rumah, dilakukan di tempat yang tersembnyi.
Sesudah Nabi saw. hijrah ke Madinah, mengadakan shalat berjamaah dengan terang-terangan secara besar-besaran dan terus-menerus. Para ulama sepakat bahwa menegakan jamaah shalat di masjid-masjid itu adalah ibadat teragung dan syiar terbesar agama Islam.

0 komentar:

Posting Komentar