ISLAM

Mengenal lebih dalam tentang Islam

Jangan bosan ya sering-sering mampir

zwani.com myspace graphic comments

Islam adalah penuntun hidup kita semua

Islam adalah penuntun hidup kita semua dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain. Juga membantu untuk memecahkan kesulitan dalam bidang tersebut. Islam berusaha menuntun kehidupan manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur waktu.
Islam sebelum menjadi syari’at adalah sebagai kepercayaan atau keyakinan bahwa Allah adalah sembahan yang hak.
Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan untuk semua. Pada abad pertengahan muncul tokoh-tokoh ilmu modern dan ilmu agama dari kalangan Islam.
Islam menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu yang tidak ada penindasan, penipuan. Serta islam mengutamakan agar harta yang halal itu hendaknya dimiliki oleh orang-orang shaleh, yang mau memberikan hartanya kepada orang kafir.
Islam agama adalah perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Karenanya itu ia mewajibkan seorang muslim untuk mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkan islam. Ia menghendaki agar manusia hidup tenang dalam kehidupan Islam dan lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia.
Agar fikiran Islam tidak bertentangan dengan norma-norma Islam seperti menghilangkan fikir yang tidak baik dan menghapus fikiran yang menodai fikiran Islam yang bersih dan menghalangi kemajuan umat Islam yang salah seperti masalah-masalah bid’ah, takhayul dan hadits palsu agar tidak sesat.

0 komentar:

Posting Komentar